Wie is Mevrouw Leemans?

20 augustus 2006

DOSSIER > Tandheelkunde

GOUDEN TAND GESIGNALEERD IN MOND MEVROUW LEEMANS
Uitvergrote foto met bewegende pijl bevestigt aanwezigheid

GENT - Mevrouw Leemans' gebit blijkt niet zo gaaf te zijn als uit haar welbekende advertenties valt af te leiden. Dat blijkt uit een vertrouwelijk dossier over haar tandheelkundige geschiedenis, hetwelk ons werd doorgespeeld door een externe bron. Zo vernamen wij onder meer dat Mevrouw Leemans in haar glimlach een gouden tand tentoon blijkt te spreiden, en wel haar rechterbovenhoektand. Het dossier bevat namelijk een grotere, meer gedetailleerde foto van haar gekende telefoonpose, die elke twijfel definitief uitsluit. U kunt hem HIER bekijken, samen met een bijzonder verhelderende close-up, bewegende pijl incluis.

Het blijft voorlopig tasten in het duister naar de beweegreden voor deze ingreep. In tandheelkundige kringen gaat men ervan uit dat het hier om een ernstig geval van chronische cariës gaat dat verholpen diende te worden, wellicht nog voor protheses gangbaar werden die de natuurlijke tandkleur benaderen. Deze mening wordt echter niet door iedereen gedeeld. Een vooraanstaand 'Tooth Customisation Artist' uit Atlanta, in de Amerikaanse staat Georgia, vertelt een ander verhaal. Volgens J Mac Daddy, zoals hij in het milieu bekend staat, werd de tand van Mevrouw Leemans niet uit medische, maar wel uit esthetische overwegingen verguld. De heer Daddy, die zeer geregeld zulke "individualiseringsingrepen" uitvoert op de grootste sterren uit de zwarte Hip-Hopscene, vertoont de foto duidelijk het vakmanschap van een gebitsartiest.

J Mac Daddy: "Ik heb een zeer getraind oog voor dergelijke ingrepen. Ik zie meteen het verschil tussen het werk van een gewone tandarts en dat van een getalenteerd gebitsartiest. Weet u, ik ga hier niet licht over, want mijn reputatie in heel Atlanta staat op het spel. Ik heb de foto die u me toestuurde dan ook grondig bestudeerd."
  • Kunt u concreet zeggen wat dan zo in uw getrainde oog viel?
J Mac Daddy: "Op het eerste gezicht leek het een gewone gouden tand, maar toen besloot ik er mijn kleurencatalogus bij te halen. Plots zag ik dat de kleur van Mevrouw Leemans' tand verdacht veel leek op '0447 Intense Goldenrod' op mijn kleurenwaaier. Toen was ik echt overtuigd dat het om een esthetische ingreep ging, want die specifieke goudkleur is bij mijn weten alleen te vinden bij erkende Tooth Customisation Artists."

"Plots zag ik dat de kleur van Mevrouw Leemans' tand verdacht veel leek op '0447 Intense Goldenrod' op mijn kleurenwaaier."- J Mac Daddy

  • Betekent dit dan dat Mevrouw Leemans de ingreep liet uitvoeren... uit hipheidsoverwegingen?
J Mac Daddy: "Daar kan ik helaas geen uitsluitsel over geven, daar de systemen in de VS en in Europa niet geheel op elkaar zijn afgestemd. Het enige dat ik weet, is dat de "tooth job" van Mevrouw Leemans toch wel erg veel weg heeft van wat ik pas vorige maand heb aangebracht in het gebit van 50 cent. Hoe je het ook bekijkt, hip is ze in elk geval. En hoe kun je het haar kwalijk nemen - elke zichzelf respecterende grootverdiener moet toch wat bling bling hebben?"

  • Mijnheer Daddy, hartelijk bedankt.
J Mac Daddy: "My pleasure. Als je haar ooit vindt, zeg haar dan dat ze hier beslist eens op bezoek moet komen. We kunnen vast wel een vriendenprijsje regelen om haar gehele gebit van zo'n 'grill' te voorzien."

Meer over bling en grills

Met bijzondere dank voor de welwillende medewerking van onze externe bron, Michel Vuijlsteke.