Wie is Mevrouw Leemans?

29 augustus 2006

RADIO LEEMANS > Pilootaflevering NU ONLINE

Beste lezer,

het is ons een groot genoegen te melden dat RADIO LEEMANS EEN FEIT is!
De eerste aflevering is ingeblikt, gemonteerd, en geüpload.
U kunt ze HIER BELUISTEREN!

Uiteraard willen wij weten wat u ervan vindt!

Alvast veel luisterplezier,

De Redactie

...LEES HIER MEER!

28 augustus 2006

TERRORISME > Tipte M.L. de Britse veiligheidsdienst?

DOORSLAGGEVENDE TIP OVER TERREURAANSLAGEN KWAM VAN BELGISCHE
Geheime getuige Y1 wellicht Mevrouw Leemans

Wetteren - Van onze externe medewerker Meneer Heer. Via bronnen uit het Deurnse veiligheidsmilieu heeft onze redactie de hand weten te leggen op documenten die onomstotelijk bewijzen dat een Belg de hand heeft gehad in het verijdelen van nieuwe terreuraanslagen. Na intensief speurwerk slaagde de Britse antiterreurbrigade erin om 24 verdachten op te pakken die op trans-Atlantische vluchten vanuit London Heathrow meerdere vliegtuigen tot ontploffing wilden brengen. Dankzij dat speurwerk werd een nieuwe tragedie afgewend. Een externe medewerker van De Redactie wist op gevaar van eigen leven een reeks ondervragingsprotocollen van de Britse geheime dienst MI5 te bemachtigen.

In een van die protocollen staat een gesprek opgetekend dat de speurders met ‘getuige Y1’ hebben gevoerd. De ondervraagde is de zaakvoerster van een kredietmaatschappij in het Antwerpse, die aan de alarmbel trok na een verdachte kredietaanvraag. De ware identiteit van de getuige wordt in de protocollen niet genoemd. Enig gezond verstand en logisch inzicht kan echter alleen maar tot de gevolgtrekking leiden dat het hier om mevrouw Leemans gaat, en wel op grond van de goedlachse nuchterheid, de ontroerende bescheidenheid en de inspirerende mate van burgerzin die de dame in kwestie aan de dag legt. Mevrouw Leemans zelf is jammer genoeg al een tijdje niet bereikbaar voor commentaar.
Wij geven u hier exclusief de onbewerkte versie van het protocol ‘getuige Y1’ zodat u zelf kan oordelen.
---MI5/441870806-BEL/WR-y1 (Lit. Transcript)

“Ja, zoiets maak je niet elke dag mee. Ik moest die dag inspringen voor ons M[-XXX-], die normaal gezien de kredietaanvragen via de telefoon afhandelt. Ik ben weliswaar zaakvoerster, maar ben niet te beroerd om af en toe zelf ook nog aan de telefoon te gaan zitten. Bon, ik kreeg dus een oproep van een man die zich bediende van gebrekkig Nederlands. Maar soit, ik heb jaren in Borgerhout gewoond, dus ik ben wel wat gewend. Nadat ik zijn gegevens had ingevoerd in de computer vroeg ik ten slotte welk bedrag hij wou lenen en waarvoor de geldsom bestemd was. Die laatste vraag moeten de klanten niet beantwoorden, dat is vrijblijvend. Maar als ze dat met mij willen delen, zoveel te beter. Na enig protesterend gemompel begon hij dan op gedempte toon te vertellen. En wat bleek? Plots kreeg ik van die lapzwans te horen dat hij met het geld vloeibare explosieven wou kopen omdat hij met die – en ik citeer – ‘ongelovige honden’ nog een eitje te pellen had. Ik heb in al die jaren al wat zotte gevallen aan de telefoon gehad, maar die vent spande toch wel de kroon. Toch komt het er op zulke momenten vooral op aan om kalm te blijven, mijnheer. Ik heb gezegd dat het een paar dagen zou duren om zijn aanvraag te onderzoeken, waarna hij me tot spoed maande, de zaak was volgens hem dringend. Ik heb natuurlijk meteen de federale politie verwittigd en zo is de bal aan het rollen gegaan. Binnen het half uur stonden ze hier aan mijn deur om onze vriend zijn gegevens op te halen en om exact te weten te komen wat er tijdens dat gesprek is gezegd. Het waren overigens vriendelijke jongens hoor, die agenten, maar ze hebben alleen hun voeten niet afgekuist. Daar kan ik normaal gezien niet mee lachen, maar goed, het was geen normale situatie hè mijnheer. En nu doe ik mijn verhaal nog eens aan jullie zie. Nogmaals sorry dat ik geen thee in huis heb hè, gasten. Ik krijg hier namelijk niet elke dag Engelsmannen over de vloer.”

- - - - - - - - - - (tijd voor een citaat!)


"Plots kreeg ik van die lapzwans te horen dat hij met het geld vloeibare explosieven wou kopen omdat hij met die – en ik citeer – ‘ongelovige honden’ nog een eitje te pellen had."- Getuige Y1

- - - - - - - - - - (tijd voor het vervolg!)

Getuige Y1 slaakt een diepe zucht en leunt achterover in haar armstoel. De sfeer in haar riante kantoor is al dagenlang emotioneel geladen, zo wordt ons medegedeeld. Ze haalt een muntsigaret uit haar verfrommelde pakje en steekt deze met onvaste hand op.

Wij delen mede dat dergelijke tips meestal met een receptie op de Britse ambassade worden beloond, waar de genodigden dan een mooi aandenken mee naar huis krijgen. Een vredige en bescheiden glimlach verschijnt op de mond van Getuige Y1. “Da’s toch schoon he, mijnheer? Alhoewel ik toch alleen maar mijn burgerplicht heb vervuld.” Toch blijft Getuige Y1 met beide voeten op de grond, want als daar ineens weer de telefoon gaat voor wat een nieuwe kredietaanvraag blijkt te zijn, wuift ze ons met een vriendelijke knipoog uit. Een medewerkster gebiedt ons voorzichtig het kantoor te verlaten zodat Getuige Y1 kan voortwerken. “Ja, het is toch wel een heel bijzondere madam hè”, weet de van bewondering vervulde medewerkster ons te vertellen. “Zo worden ze niet meer gemaakt”.

---EOF/3:56PM---...LEES HIER MEER!

26 augustus 2006

REPORTAGE > TERUGGEVONDEN MANUSCRIPT


Zoals eerder vermeld op deze bladzijden, werd een verloren gewaand manuscript van Mevrouw Leemans, getiteld "Tips voor de zuinige huisvrouw", onlangs teruggevonden tussen de restanten van een in 1991 neergestort vrachtvliegtuig. Wat gebeurde er precies? Waarom maakte het manuscript zo'n lange reis? Hoe kwam het in handen van De Redactie? En vooral: waarom duurde het zolang voor het
manuscript werd teruggevonden? DEEL 1 van de exclusieve reportage.


17 mei 1991. Er woedt een sneeuwstorm boven het Andesgebergte. Piloten Hendrik Freire en Koen Vercruysse proberen samen met boordtechnicus Jean Deniz een volgestouwd DHL-vliegtuig in de lucht te houden. In de controletoren houden verkeersleiders de adem in wanneer ze de steeds wanhopiger klinkende piloten de strijd met de elementen horen verliezen. Steeds meer geruis overstemt de korte bevelen die commandant Freire uitschreeuwt naar zijn collega's. Tot plots... een ijzige stilte. Ook op het radarbeeld is er plots van het vliegtuig geen enkel spoor meer. Verbijsterd kijken de verkeersleiders elkaar aan, en pas na een paar minuten durft één
van hen de akelige woorden uitspreken: "Ze... ze zijn gecrasht!"

Meteen wordt een grote reddingsactie op touw gezet, die helaas niets oplevert. De weersomstandigheden zijn verschrikkelijk, er kan niet geklommen worden, een helicopter inzetten is al helemaal onmogelijk, en het vliegtuig, zo wordt vermoed, zou in een mum van tijd helemaal zijn ondergesneeuwd. Wanneer de storm gaat liggen, zes dagen later, is er alleen een immens uitgestrekt sneeuwdeken te zien in een straal van 50 kilometer rond de plaats waar het toestel het laatst was waargenomen. Sattelietbeelden en infraroodonderzoek leveren evenmin iets op. Het vliegtuig wordt, samen met cargo en bemanning, opgegeven. Een zwarte dag in de luchtvaart...


Wereldberoemde geadresseerde
Het menselijk leed dat met de crash gepaard gaat, is niet te overzien. Zo was er aan boord van het ongelukstuig, tussen de vele zakelijke poststukken, ook een cassettebrief aanwezig van Saartje (7), die een boodschap insprak voorzien van een liedje, voor haar vader Ken (24), die als soldaat bij de VN-troepenmacht in Nepal gevestigd was. Hij zal zijn dochters stem nooit meer horen: op 6 januari 1992, vier dagen voor hij naar België zou terugkeren, kwam hij om in een rebellenincident. Ook de verlossende brief waar weeskindje Fuy Khi Eftopetl op wachtte, met de vliegtickets die hem naar zijn pleeggezin zouden brengen, kwam nooit op zijn bestemming aan. Maar er was ook een wereldberoemde geaddresseerde, die een uiterst kostbaar stuk voor eeuwig verloren zag gaan: de Dalai Lama. Aan boord van het vliegtuig, in een verzegelde enveloppe, bevond zich volgens getuigen namelijk een uniek manuscript, getiteld "Tips voor de zuinige huisvrouw". Het werk was van de hand van de toen al legendarische Mevrouw Leemans, kredietverstrekster en weldoenster. Zij bundelde in haar manuscript de talloze adviezen die ze tijdens haar tournee aan duizenden enthousiaste vrouwen had verteld. In de jaren voor de ramp ging Mevrouw Leemans namelijk van parochiezaal naar parochiezaal in het Antwerpse hinterland en leerde daar de toeschouwers omgaan met consumptie. Ze gaf nuttige, geldbesparende tips voor het dagelijkse leven, en toonde het belang aan van budgetbeheer.


Van kleine hints tot voordrachtenreeks
"Het zijn onzekere tijden", vertelde Mevrouw Leemans tijdens een zeldzaam interview met De Katelijnse Bode, naar aanleiding van haar optreden in Sint-Katelijne-Waver in 1990. "De economie heeft er nog nooit zo slecht voor gestaan. Met alle ontwikkelingen op geopolitiek vlak in het Oostblok hangt er overal in het westen een sfeer van euforie, die helaas niet in de financiële wereld weerspiegeld wordt. Daarbij beginnen alle warenhuizen met afbetalingsplannen, en wordt de kredietkaart steeds populairder. Een en ander heeft tot gevolg dat mensen tot over hun oren in de schulden zitten. Steeds meer consumenten komen bij organisaties als de mijne aankloppen om hun nood te klagen. Plots realiseerde ik me: ik kan het lijden van deze mensen voorkomen! Ik begon hen kleine hints te geven, en algauw kwamen mensen op mijn kantoor langs, niet om geld te lenen, maar voor mijn tips. Zo kwam ik op het idee om via een voordrachtenreeks in parochiezalen een nog groter publiek te bereiken."


Plots realiseerde ik me: ik kan het lijden van deze mensen voorkomen!- Mevrouw Leemans


Op de vraag of ze daarmee niet in haar eigen vel sneed, als kredietverstrekster, antwoordde ze als de warme persoonlijkheid die ze is: "Ach, weet u... Ik doe dit niet uit winstbejag, ik doe het om de mensen te helpen. Ik zal pas écht gelukkig zijn als mijn werk overbodig wordt." Toch kwam er nooit een tweede versie van het verloren manuscript. De economische situatie van dit land is er niet op vooruit gegaan voor de kleine man, en steeds meer mensen - het valt wel wekelijks in de pers te lezen - zakken weg in de schulden. Organisaties als die van Mevrouw Leemans hebben hun handen vol, en er wordt dan ook vermoed dat Mevrouw Leemans de eerstelijnshulp als prioriteit stelt, en de tips en adviezen, die tenslotte pas na een lange periode vruchten afwerpen, op de lange baan heeft geschoven.

Haar eerste en enige bekende manuscript stuurde ze dus in mei 1991 op naar haar goede vriend en collega-weldoener de Dalai Lama. Hij zou het manuscript doornemen en van zijn gewaardeerd commentaar voorzien. Ook zou de religieuze goeroe, op expliciet verzoek van Mevrouw Leemans, een aantal van haar tips staven met enkele van die diepe wereldbeschouwelijke inzichten waarvoor hij even beroemd is als Mevrouw Leemans voor haar vriendelijkheid. Helaas ging het manuscript samen met de rest van het neergestorte vliegtuig onherroepelijk verloren...

Dat was althans wat tot voor kort werd aangenomen. Toen een groepje Roemeense wandelaars vorige lente in de Andes een aantal verwrongen ijzeren staven uit de sneeuw zagen oprijzen, zou algauw blijken dat er nog hoop was!

...LEES HIER MEER!

21 augustus 2006

ECONOMIE > "Tips" maken en kraken bedrijven

TIPS VAN MEVROUW
LEEMANS SLAAN IN ALS BOM

Nog voor officiële publicatie is manuscript al wereldschokkend.

Gent - van De Redactie. Het teruggevonden manuscript van Mevrouw Leemans, "Tips voor de zuinige huisvrouw", heeft reeds vòòr de officiële publicatie een ingrijpende impact op het zakenleven. Een eerste tip uit het manuscript, "Sinds ik een fecaliënvermaler heb in mijn toilet, hoef ik geen Cilit Bang of WC-eend meer te kopen", staat sinds kort exclusief te lezen op deze bladzijden. Het is een eerste voorsmaakje van de talloze tips en adviezen die Mevrouw Leemans jarenlang verzamelde, en uiteindelijk bundelde. Het manuscript leek voor eeuwig verloren, maar werd onlangs teruggevonden. Over deze heuglijke gebeurtenis stelt De Redactie op dit moment een boeiende reportage samen, die eerstdaags op deze site verschijnt.

Opmerkelijke stijging
De reeds gepubliceerde tip heeft zijn effect niet gemist. Het bedrijf dat de door Mevrouw Leemans aangeprezen badkamertoestellen produceert, ondervindt sinds kort een opmerkelijke stijging van het aantal bestellingen. Hierdoor heeft het op korte tijd een enorme winst geboekt, die nu wordt aangewend voor een agressieve reclamecampagne, om zo nog meer toestellen aan de man te brengen. Men kan de TV niet meer aanzetten, geen website meer bezoeken, zonder met deze campagne te worden geconfronteerd. Anderzijds ondervinden de bedrijven Cilit Bang en WC-eend de negatieve gevolgen van Mevrouw Leemans' scherpe inzicht.


Plots echter zagen we een enorme daling in onze verkoopscijfers: het Leemans-effect liet zich voelen! - Cornelius Bang

WC-eend, dat naast ontkalkers ook een ruim assortiment intieme parfums op de markt brengt, kan de schade nog enigszins beperken, maar het in ontstoppers gespecialiseerde Cilit Bang stevent af op een financiële ramp. Op een persconferentie gisteravond verklaarde voorzitter Cornelius Bang (foto) dat het bedrijf zware tijden doormaakt.

"De laatste drie jaar is ons marktaandeel alleen maar gestegen." verklaart de heer Bang. "De gebruiksvriendelijkheid van onze producten en de toegankelijkheid van onze reclamecampagne heeft van ons product een graag geziene vriend in elk huishouden gemaakt. De toekomst lachte ons toe. Plots echter zagen we een enorme daling in onze verkoopscijfers: het Leemans-effect liet zich voelen! Mensen kopen massaal fecaliënvermalers en worden dus quasi nooit meer geconfronteerd met verstopte afvoerbuizen, waardoor ons product overbodig wordt." De heer Bang besloot de persconferentie met een wanhopige oproep tot de consument, waarin hij vroeg het vertrouwen in het product, dat nog voor duizend-en-één andere toepassingen bruikbaar zou zijn, te behouden.

...LEES HIER MEER!

20 augustus 2006

DOSSIER > Tandheelkunde

GOUDEN TAND GESIGNALEERD IN MOND MEVROUW LEEMANS
Uitvergrote foto met bewegende pijl bevestigt aanwezigheid

GENT - Mevrouw Leemans' gebit blijkt niet zo gaaf te zijn als uit haar welbekende advertenties valt af te leiden. Dat blijkt uit een vertrouwelijk dossier over haar tandheelkundige geschiedenis, hetwelk ons werd doorgespeeld door een externe bron. Zo vernamen wij onder meer dat Mevrouw Leemans in haar glimlach een gouden tand tentoon blijkt te spreiden, en wel haar rechterbovenhoektand. Het dossier bevat namelijk een grotere, meer gedetailleerde foto van haar gekende telefoonpose, die elke twijfel definitief uitsluit. U kunt hem HIER bekijken, samen met een bijzonder verhelderende close-up, bewegende pijl incluis.

Het blijft voorlopig tasten in het duister naar de beweegreden voor deze ingreep. In tandheelkundige kringen gaat men ervan uit dat het hier om een ernstig geval van chronische cariës gaat dat verholpen diende te worden, wellicht nog voor protheses gangbaar werden die de natuurlijke tandkleur benaderen. Deze mening wordt echter niet door iedereen gedeeld. Een vooraanstaand 'Tooth Customisation Artist' uit Atlanta, in de Amerikaanse staat Georgia, vertelt een ander verhaal. Volgens J Mac Daddy, zoals hij in het milieu bekend staat, werd de tand van Mevrouw Leemans niet uit medische, maar wel uit esthetische overwegingen verguld. De heer Daddy, die zeer geregeld zulke "individualiseringsingrepen" uitvoert op de grootste sterren uit de zwarte Hip-Hopscene, vertoont de foto duidelijk het vakmanschap van een gebitsartiest.

J Mac Daddy: "Ik heb een zeer getraind oog voor dergelijke ingrepen. Ik zie meteen het verschil tussen het werk van een gewone tandarts en dat van een getalenteerd gebitsartiest. Weet u, ik ga hier niet licht over, want mijn reputatie in heel Atlanta staat op het spel. Ik heb de foto die u me toestuurde dan ook grondig bestudeerd."
 • Kunt u concreet zeggen wat dan zo in uw getrainde oog viel?
J Mac Daddy: "Op het eerste gezicht leek het een gewone gouden tand, maar toen besloot ik er mijn kleurencatalogus bij te halen. Plots zag ik dat de kleur van Mevrouw Leemans' tand verdacht veel leek op '0447 Intense Goldenrod' op mijn kleurenwaaier. Toen was ik echt overtuigd dat het om een esthetische ingreep ging, want die specifieke goudkleur is bij mijn weten alleen te vinden bij erkende Tooth Customisation Artists."

"Plots zag ik dat de kleur van Mevrouw Leemans' tand verdacht veel leek op '0447 Intense Goldenrod' op mijn kleurenwaaier."- J Mac Daddy

 • Betekent dit dan dat Mevrouw Leemans de ingreep liet uitvoeren... uit hipheidsoverwegingen?
J Mac Daddy: "Daar kan ik helaas geen uitsluitsel over geven, daar de systemen in de VS en in Europa niet geheel op elkaar zijn afgestemd. Het enige dat ik weet, is dat de "tooth job" van Mevrouw Leemans toch wel erg veel weg heeft van wat ik pas vorige maand heb aangebracht in het gebit van 50 cent. Hoe je het ook bekijkt, hip is ze in elk geval. En hoe kun je het haar kwalijk nemen - elke zichzelf respecterende grootverdiener moet toch wat bling bling hebben?"

 • Mijnheer Daddy, hartelijk bedankt.
J Mac Daddy: "My pleasure. Als je haar ooit vindt, zeg haar dan dat ze hier beslist eens op bezoek moet komen. We kunnen vast wel een vriendenprijsje regelen om haar gehele gebit van zo'n 'grill' te voorzien."

Meer over bling en grills

Met bijzondere dank voor de welwillende medewerking van onze externe bron, Michel Vuijlsteke.


...LEES HIER MEER!

ACTUALITEIT > Cultuur en Media

PAX MEDIA ONDER VUUR?
Mevrouw Leemans onderwerp van bittere mediastrijd.

Eigen berichtgeving - Onafhankelijk onderzoek van De Redactie heeft uitgewezen dat niet alleen de commerciële omroep, maar ook de staatsomroep een onderzoek is gestart naar de identiteit van Mevrouw Leemans.
In dat kader kon een reporter van de staatsomroep Mevrouw Leemans strikken voor een gemoedelijk telefoongesprek, waarin zij vrijuit spreekt over haar inmiddels beroemde op foto vastgelegde telefoon. Tijdens het gesprek wordt ook duidelijk waarom er maar één gekend portret van Mevrouw Leemans is. De Redactie kon exclusief de hand leggen op dit gesprek. U kan het hier beluisteren.

Het gesprek maakt andermaal duidelijk wat voor joviale, vrolijke en vriendelijke dame Mevrouw Leemans is. Ze vertelt honderduit over haar organisatie, haar activiteiten en haar medewerksters, waarbij ze duidelijk te kennen geeft dat vriendelijkheid een absoluut criterium is om toegelaten te worden tot de selecte club getrouwen, waarmee zij zich binnen haar organisatie omringt. De hele tijd lacht ze de lach die ze op haar wereldberoemd portret uitstraalt.


"Plots besefte ik, tiens, ik bel nog altijd met diezelfde telefoon!" (lacht) - Mevrouw LeemansNoodkreet
Bovendien wordt eens te meer duidelijk hoezeer Mevrouw Leemans op haar privacy gesteld is, en dat zij liever vanuit de schaduw opereert. Wanneer tijdens de vlotte babbel het gevaar ontstaat dat er teveel informatie blootgelegd zou worden, leidt ze het gesprek met strenge doch vriendelijke hand naar een eindpunt. De noodkreet van de reporter wijst op de vele prangende vragen waarmee hij nog zat en waarop hij de antwoorden, zo shijnt hij te beseffen, nooit zal vernemen. Maar toch is het genie van Mevrouw Leemans zodanig, dat de reporter ondanks het abrupte eind zich toch in de zevende hemel waant na het, hoe dan ook veel te korte, gesprekje met Mevrouw Leemans.

In een eerste reactie toont de commerciële omroep zich, bij monde van Ingeborg, uiterst misnoegd. "Het is zeer laag," verklaart de briesende presentatrice, die zelf een programma samenstelt rond Mevrouw Leemans, "dat de staatsomroep ons een hak zet en belastinggeld misbruikt om via kanalen te opereren waartoe wij geen toegang hebben. Ze weten zij daar heel goed dat dit voor mij een emotioneel, persoonlijk project is." Eerder deze week kon u op deze site al lezen over de hechte band die Ingeborg voelt met Mevrouw Leemans. Het is dan ook te begrijpen dat dit een harde klap is voor de gelauwerde Eurosongkandidate, die al maanden de klok rond werkt aan dit project. Voor ze de telefoon neergooit, voegt Ingeborg er nog aan toe: "Dit is meer dan een concurrentieslag! Dit is een persoonlijke oorlogsverklaring! Hierover is het laatste woord nog niet gezegd!"

De betrokken reporter van de staatsomroep heeft zijn activiteiten tot 1 september opgeschort, en is bijgevolg niet bereikbaar voor commentaar. De Redactie, in haar nimmer aflatende queeste naar de waarheid, zal de betrokken reporter bij zijn terugkeer in het medialandschap meteen aan de tand voelen. Wij houden u op de hoogte!


...LEES HIER MEER!

19 augustus 2006

BINNENKORT bij 'Wie is Mevrouw Leemans?'

Onze Redactie draait op volle toeren, sneller dan onze pers kan drukken! Daarom al een voorsmaakje van wat komt:

 • VLIEGTUIGCRASH in het ANDESGEBERGTE
  Onschatbaar manuscript van Mevrouw Leemans teruggevonden in vliegtuigwrak
Zat Mevrouw Leemans op het vliegtuig? Hoe heeft onze redactie het manuscript exclusief bemachtigd? Hoeveel ervan valt nog te lezen? Maakte Mevrouw Leemans dt-fouten? Het antwoord op deze prangende vragen en meer, binnenkort in ons diepgravend weekendartikel.

 • MYSTERIEUZE "MEVROUW" BREIN ACHTER PARTNER-GB
  Onderzoek naar mogelijke familiebanden met Mevrouw Leemans
Is "Mevrouw", de gerante van de Partner-GB in Erpe-Mere, familie van Mevrouw Leemans? Ze werd gesignaleerd met een soortgelijke telefoon. Zodra ons paparazzi-team haar weet vast te leggen op de gevoelige plaat, krijgt u een beklijvend portret van deze gewiekste zakenvrouw.

 • RADIO LEEMANS PODCAST WELDRA UIT DE STARTBLOKKEN
  Naast geschreven artikels brengt De Redactie ook gesproken uitzendingen uit
Het laaste nieuws over Mevrouw Leemans is binnenkort ook te beluisteren via onze podcast! Daar wordt momenteel hard aan gewerkt, zowel aan de opnames als aan de technische kant. Blijf ons zeker bezoeken, want dan hoort u Meneer en Meneer uit uw luidsprekers galmen.

...LEES HIER MEER!

ACTUALITEIT > Meer ziekenhuisnieuws!

WERD MEVROUW LEEMANS GEOPEREERD?
Verpleegster treft rentevoet
aan in hospitaalbed


Antwerpen – Van de redactie. “Het was een normale donderdag- ochtend,” fluistert verpleegster Wendy Van Compernolle van het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen ons toe op vertrouwelijke toon. “Zoals gewoonlijk begon ik mijn ronde in de afdeling heelkunde, in de westelijke vleugel. De directeur had me gevraagd met de nodige discretie te werken in kamer 417, waar een belangrijke gast lag. Op het naambordje stond Mw. Yckx.” De schrandere verpleegkundige, die in haar vrije tijd graag sudokupuzzels oplost, begreep meteen dat het hier om een schuilnaam ging.

“Ik ben niet nieuwsgierig van aard, dus normaal zou ik niet gaan piepen!” knipoogt ze. “Maar ik moest wel binnengaan om de nodige verzorging te doen. De kamer was verduisterd, en ik kon de dame in het bed nauwelijks zien. Bovendien droeg ze een grote zonnebril.” Wendy, die weet wanneer discretie belangrijk is, begon zonder een woord tot de dame te richten aan haar werk.


“Plots begon het allemaal te dagen: [ ... ] dit moest wel Mevrouw Leemans zijn.” - Wendy Van Compernolle

Ze ververste het water, en bracht de enorme ruikers die in de gang stonden, de kamer binnen. Daarna begon ze het bed op te maken. “Plots trok ik het laken iets te ver naar mij, en daar verscheen de voet van de patiënte. Het was alsof iemand me met een voorhamer tegen het achterhoofd had geslagen!” Nu nog loopt er een rilling over haar rug, wanneer ze ons haar wedervaren vertelt. De voet die ze zag, was duidelijk een rentevoet. “Plots begon het allemaal te dagen: de enorme ruikers met dankwoorden en beterschapswensen, de discretie die de directeur van me vroeg, de schuilnaam, en vooral die grote zonnebril… Neen, dit moest wel Mevrouw Leemans zijn.” De anders zo goedlachse Hobokense neemt nu stil en verward een slok water. “Zo dicht stond ik bij haar! Ik wou haar wel duizend vragen stellen, maar ik durfde niet. Ik was bang dat ze mijn nieuwsgierigheid als een gebrek aan respect zou zien, en de directeur van het ziekenhuis zou inlichten.” Wendy werkte haar takenlijst af, en verliet de kamer. Daar barstte ze in snikken uit. “De schok van de realisatie, het feit dat ik zo dicht bij Mevrouw Leemans was gekomen, het werd me allemaal teveel…” snikt ze. Wendy Van Compernolle is in ziekenverlof tot volgende woensdag. Het ziekenhuis was niet bereikbaar voor commentaar.

...LEES HIER MEER!

ACTUALITEIT >Nieuwsflits over Mevrouw Leemans!EXCLUSIEVE PRIMEUR!
IS MEVROUW LEEMANS VAN KONINKLIJKEN BLOEDE?

Gezichtscontouranalyse brengt mogelijk uitsluitsel, zeggen professoren.

BRUSSEL – van de redactie. Zonet raakte bekend dat een Vlaamse commerciële omroep een gezichtscontouranalyse bestelde bij de Université Libre de Bruxelles (ULB). Met een dergelijke analyse kan, bij gebrek aan bruikbaar DNA, toch met een redelijke zekerheid bloedverwantschap tussen twee personen worden vastgesteld.

Om welke personen het gaat wil men niet officieel kwijt, maar onze reporter, herstellend van een dubbele liesbreuk in het universitair ziekenhuis van Sint-Pieters-Woluwe, waar de analyse door de ULB wordt uitgevoerd, kon de hand leggen op een kopie van de fax met de foto’s in kwestie. Op één van de foto’s ontwaart men duidelijk Koningin Fabiola Van België, de andere is het enige bekende portret van de mysterieuze weldoenster Mevrouw Leemans. Vermoed wordt dat het commerciële televisiestation, dat volgens sommige bronnen een onderzoek is gestart naar Mevrouw Leemans, te weten wil komen of deze anonieme mecenas verwant is met onze vorige koningin. Professoren van de ULB wensen geen details te geven, maar laten weten dat op basis van foto’s van het gelaat een eventuele verwantschap tussen de afgebeelde personen kan worden vastgesteld. Of ze dit onderzoek ook op deze dames uitvoeren, wordt niet bevestigd. Geen der commerciële omroepen was bereid commentaar te geven op deze onthulling.

...LEES HIER MEER!

18 augustus 2006

PORTRET > Het Fenomeen Mevrouw Leemans

We kennen allemaal wel Mevrouw Leemans, van haar ondertussen wereldberoemde advertenties in velerlei kranten. Deze kapitaalkrachtige klassedame verricht financiële heldendaad na heldendaad met haar leningen. Van haar vriendelijkheid heeft ze haar handelsmerk gemaakt, en haar lachende portret staat al twintig jaar in ons collectief geheugen gegrift.


Maar... wie ìs ze eigenlijk?

Wie beter om een licht te werpen op deze vraag dan Ingeborg, VTM-presentatrice, zangeres, en auteur van de megabestseller "Wie Ben Je Eigenlijk?"

Een interview!


Ingeborg: Mevrouw Leemans... hoeveel heb ik niet aan haar te danken? Mijn hele carrière eigenlijk!

 • En toch heeft u geen idee wie ze is?
Ingeborg: Neen, daarom net besloot ik mijn onderzoek aan te vatten. Ik wilde de vrouw vinden achter de vrouw, die mijn leven op z'n kop zette.

 • Kan u dat nader verklaren?
Ingeborg: ik was een arm meisje van zeventien jaar, schuchter en onzeker, maar wel een meisje met een droom! Ik wou zangeres worden en de wereld veroveren. De voorrondes van Eurosong waren dan ook een uitgelezen kans, alleen, wij hadden thuis het geld niet om een fatsoenlijk lied op te nemen.

 • En daar heeft Mevrouw Leemans u bij geholpen?
Ingeborg: Ja. Op zekere dag vroeg mijn moeder me om aardappelen te schillen. Ik nam de Kerk en Leven van de vorige maand, die nog op de salontafel lag, om de schillen in op te vangen. Plots zag ik het lachende gezicht van Mevrouw Leemans, en voelde meteen een warmte die ik tot op vandaag nog niet kan verklaren. Ik las de advertentie die naast de foto stond, en was meteen verkocht.

 • De rest is natuurlijk algemeen bekend. U kreeg het geld, nam het prachtnummer "Door de wind" op en werd meteen een ster in Vlaanderen.
Ingeborg: Ja, en daar bleef het niet bij. Ik kreeg de kans om naast mijn bloeiende zangcarrière ook als presentatrice aan de slag te gaan op de betere zenders. Programma na programma bracht ik naar ongekende kijkcijferspieken. Maar tijdens de opnames van mijn laatste reeks, "Ik wil je iets vertellen," begon er in mij iets te knagen.

 • Rauw vlees gegeten voor de opname?
Ingeborg: (lacht) Neen, in dat programma gaan mensen steeds op zoek naar mensen die ze uit het oog verloren, maar die veel voor hen betekend hadden. Welnu, steeds vaker moest ik denken aan Mevrouw Leemans, de enige vrouw die ooit in me geloofde, ook al verliepen onze contacten uitsluitend per post. Ik besloot dus een persoonlijke aflevering te maken over mijn zoektocht naar Mevrouw Leemans.

"Plots zag ik het lachende gezicht van Mevrouw Leemans, en voelde meteen een warmte die ik tot op vandaag nog niet kan verklaren"- Ingeborg • En was dat gemakkelijk?
Ingeborg: Neen. Mevrouw Leemans verkiest haar weldaden buiten de spotlights te houden. Haar identiteit is dan ook een secuur bewaard geheim. Ik heb verscheidene mensen gesproken uit haar organisatie, alsook vele mensen die ze ooit gered heeft. Maar veel heb ik er niet uit geleerd. Ik heb wel via via vernomen dat een verloren gewaand manuscript van haar wellicht in de postzak zat van het cargovliegtuig dat een tijdje geleden in de Andes is neergestort. Ik ging mee met de reddingsoperatie: dat leverde heel ontroerende televisie op.

 • Heeft u haar uiteindelijk gevonden?
Ingeborg: Dat kan ik u niet zeggen: daarvoor zal u moeten wachten op de eerste aflevering van het volgende seizoen. Ik kan u wel verklappen dat u alle details van mijn zoektocht kan nalezen in mijn dagboek, dat vorige maand verscheen en meteen een bestseller werd.

 • Een tipje van de sluier, misschien?
Ingeborg: Neen, ik hou het liever spannend! Maar ik kan u wel dit zeggen: de zoektocht gaat verder. Denk daar maar eens over na.

 • Zullen we doen! Bedankt voor dit interview.

...LEES HIER MEER!