Wie is Mevrouw Leemans?

20 augustus 2006

ACTUALITEIT > Cultuur en Media

PAX MEDIA ONDER VUUR?
Mevrouw Leemans onderwerp van bittere mediastrijd.

Eigen berichtgeving - Onafhankelijk onderzoek van De Redactie heeft uitgewezen dat niet alleen de commerciële omroep, maar ook de staatsomroep een onderzoek is gestart naar de identiteit van Mevrouw Leemans.
In dat kader kon een reporter van de staatsomroep Mevrouw Leemans strikken voor een gemoedelijk telefoongesprek, waarin zij vrijuit spreekt over haar inmiddels beroemde op foto vastgelegde telefoon. Tijdens het gesprek wordt ook duidelijk waarom er maar één gekend portret van Mevrouw Leemans is. De Redactie kon exclusief de hand leggen op dit gesprek. U kan het hier beluisteren.

Het gesprek maakt andermaal duidelijk wat voor joviale, vrolijke en vriendelijke dame Mevrouw Leemans is. Ze vertelt honderduit over haar organisatie, haar activiteiten en haar medewerksters, waarbij ze duidelijk te kennen geeft dat vriendelijkheid een absoluut criterium is om toegelaten te worden tot de selecte club getrouwen, waarmee zij zich binnen haar organisatie omringt. De hele tijd lacht ze de lach die ze op haar wereldberoemd portret uitstraalt.


"Plots besefte ik, tiens, ik bel nog altijd met diezelfde telefoon!" (lacht) - Mevrouw LeemansNoodkreet
Bovendien wordt eens te meer duidelijk hoezeer Mevrouw Leemans op haar privacy gesteld is, en dat zij liever vanuit de schaduw opereert. Wanneer tijdens de vlotte babbel het gevaar ontstaat dat er teveel informatie blootgelegd zou worden, leidt ze het gesprek met strenge doch vriendelijke hand naar een eindpunt. De noodkreet van de reporter wijst op de vele prangende vragen waarmee hij nog zat en waarop hij de antwoorden, zo shijnt hij te beseffen, nooit zal vernemen. Maar toch is het genie van Mevrouw Leemans zodanig, dat de reporter ondanks het abrupte eind zich toch in de zevende hemel waant na het, hoe dan ook veel te korte, gesprekje met Mevrouw Leemans.

In een eerste reactie toont de commerciële omroep zich, bij monde van Ingeborg, uiterst misnoegd. "Het is zeer laag," verklaart de briesende presentatrice, die zelf een programma samenstelt rond Mevrouw Leemans, "dat de staatsomroep ons een hak zet en belastinggeld misbruikt om via kanalen te opereren waartoe wij geen toegang hebben. Ze weten zij daar heel goed dat dit voor mij een emotioneel, persoonlijk project is." Eerder deze week kon u op deze site al lezen over de hechte band die Ingeborg voelt met Mevrouw Leemans. Het is dan ook te begrijpen dat dit een harde klap is voor de gelauwerde Eurosongkandidate, die al maanden de klok rond werkt aan dit project. Voor ze de telefoon neergooit, voegt Ingeborg er nog aan toe: "Dit is meer dan een concurrentieslag! Dit is een persoonlijke oorlogsverklaring! Hierover is het laatste woord nog niet gezegd!"

De betrokken reporter van de staatsomroep heeft zijn activiteiten tot 1 september opgeschort, en is bijgevolg niet bereikbaar voor commentaar. De Redactie, in haar nimmer aflatende queeste naar de waarheid, zal de betrokken reporter bij zijn terugkeer in het medialandschap meteen aan de tand voelen. Wij houden u op de hoogte!